Hammadde;

Projeniz için doğru malzemeleri belirlemek, üretim sürecinin en önemli adımlarından biridir.
Projeniz için önereceğimiz malzeme, yay çalışma alanı, çevresel faktörler uygulanacak alanın gereksinimlerine bağlı olacaktır.

Malzeme belirlerken, yayın çalışma sıklığı , çalışma mesafesi, ortam sıcaklığı, yayın nem ve su ile teması gibi etkenler dikkate alınmaktadır.